PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Technologia sterowania przepływem

Sterowanie przepływu płynów FCDE

Elektrozawory do gazów i cieczy neutralnych    wkrótce nowy
Elektrozawory do pacy w ciężkich warunkach  (8802, 8653)
Elektrozawory dla przemysłu spożywczego     (8802, 6600)
Elektrozawory do wody i pary wodnej     (8801)
Zawory do sterowania siłownikami pneumatycznymi NAMUR® (1001)
Zawory przemysłowe: SINCLAR COLLINS®    (SCV-100)
Zawory i wyspy zaworowe do pracy w strefach zagrożenia wybuchowego wkrótce nowy
Elektroniczne regulatory ciśnienia   (8683, 8684, 2201, 2202)