PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Pneumatyka

P1: Podstawy pneumatyki

 1. Opis podstawowych elementów systemu pneumatycznego
 2. Budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego
 3. Symbole graficzne wg ISO 1219
 4. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych

P2: Podstawy elektro-pneumatyki

 1. Skrócony opis podstawowych elementów systemu elektro-pneumatycznego
 2. Opis zaworów sterujących
 3. Technologie połączeń części pneumatycznej i elektrycznej układów sterowania
 4. Opis budowy i działanie układów sterowania elektro-pneumatycznego
 5. Oznaczenia symboliczne i ich odczytywanie, wg ISO 1219
 6. Bezpieczeństwo pracy w układach pneumatycznych
 7. Opis standardów układów pneumatycznych i elektro-pneumatycznych
 8. Ćwiczenia praktyczne na szkoleniowych stanowiskach montażowych. Uczestnicy samodzielnie budują i testują układy elektro-pneumatyczne

P3: Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektro-pneumatycznych

 1. Intuicyjna metoda syntezy pneumatycznych układów przełączających
 2. Przykłady zastosowania intuicyjnej metody syntezy pneumatycznych układów przełączających
 3. Opis elementarnych układów sterowania pojedynczych siłowników pneumatycznych
 4. Opis elementarnych układów sterowania dwóch siłowników pneumatycznych
 5. Opis elementarnych układów sterowania z zastosowaniem logiki pneumatycznej
 6. Nabywanie praktycznej umiejętności wyszukiwania usterek w syntezowanych układach logicznych
 7. Omówienie metody algorytmicznej projektowania pneumatycznych układów przełączających