PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

ParkerStore® to między­na­ro­dowa sieć sprzedaży produktów i usług dla przemysłu, związanych z technologią napędów i sterowań. Oferta zawiera ponad 1.000.000 produktów, ponad 80 tematów szkoleń oraz ponad 50 usług związanych z technologiami:

  • hydraulika, 
  • pneumatyka,
  • elektromechanika,
  • filtracja, 
  • uszczelnienia,
  • sterowanie przepływem, 
  • armatura do instalacji automatyki i pomiarów,
  • technologie połączeń (węże, złącza, szybkozłącza).

Wspomniane usługi wiążą się z takimi obszarami jak projektowanie, montaż, naprawy, diagnostyka, przeglądy oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.

W naszym kraju działają już 33 placówki ParkerStore®. Ich personel stanowią wysoko wykwalifikowani Inżynierowie Sprzedaży, którzy ciągle podnoszą swoją wiedzę. Sieć jest mocno wspierana przez Parker Hannifin. Do jej dyspozycji oddane są potężne magazyny produktowe, kadra techniczna z całego świata oraz dostęp do zaawansowanej wiedzy.