PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

PARKER KONTENER to kompletnie wyposażony, mobilny warsztat techniczny, który dostarczamy w dowolne miejsce. Polecamy go wszędzie tam, gdzie się pracuje na dwie lub trzy zmiany, a dostępność produktów i usług jest słaba.

Kontenery mogą być doposażone w zależności od potrzeb klienta zarówno w niezbędne urządzenia, jak w podręczny stan magazynowy. W ramach usługi prowadzimy kompletne szkolenie personelu, dzięki czemu użytkownik sam może w dowolnym momencie wykonać niezbędne prace.

Taki model pozwala na dodatkowe oszczędności.
Dodatkowe informacje możesz uzyskać w pobliskim ParkerStore®.