PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Hydraulika przemysłowa

H1: Podstawy hydrauliki siłowej

 1. Podstawy napędów hydraulicznych
 2. Pompy hydrauliczne wyporowe
 3. Siłowniki hydrauliczne
 4. Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe
 5. Zawory hydrauliczne
 6. Akumulatory hydrauliczne
 7. Filtry hydrauliczne
 8. Połączenia urządzeń hydraulicznych
 9. Zbiorniki cieczy roboczych
 10. Elementy pomocnicze układów hydraulicznych
 11. Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych
 12. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych

H2: Napędy i sterowanie hydrauliczne W maszynach i urządzeniach

 1. Ogólna budowa układów hydraulicznych
 2. Układy zasilane pompami ostałej wydajności
 3. Układy hydrostatyczne
 4. Serwomechanizmy hydrauliczne
 5. Synchronizacja ruchu siłowników
 6. Badania elementów i układów hydraulicznych
 7. Hydrauliczne elementy logiczne
 8. Obsługa, konserwacja i naprawa elementów oraz urządzeń hydraulicznych
 9. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych

H3: Elektro-hydraulika i hydraulika proporcjonalna

 1. Budowa i działanie elementów hydraulicznych ze sterowaniem elektrycznym
 2. Budowa i zasada działania elementów sterowania elektrycznego
 3. Projektowanie prostych układów sterowanych elektrycznie
 4. Wprowadzanie do techniki hydraulicznego sterowania proporcjonalnego
 5. Wprowadzenie do techniki sterowania serwozaworami
 6. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych

H4: Projektowanie napędów i sterowań hydraulicznych

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Wzory dla praktyków
 3. Przykłady
 4. Algorytm procesu projektowania układów hydraulicznych
 5. Projektowanie napędów i sterowań hydraulicznych

H5: Remonty, naprawa, konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

 1. Bieżąca obsługa techniczna urządzeń instalacji hydraulicznych
 2. Warsztatowe naprawy i remonty elementów i podzespołów instalacji hydraulicznych
 3. Przygotowanie elementów hydraulicznych podległych rewizji UDT
 4. Naprawy elementów nowocześniejszych technik hydrauliki
 5. Próby ruchowe i ciśnieniowe po naprawach i remontach