PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Hydraulika mobilna

HM1: Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach

 1. Podstawy napędów hydraulicznych w układach mobilnych
 2. Pompy hydrauliczne wyporowe stosowane w technice mobilnej
 3. Siłowniki hydrauliczne
 4. Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe
 5. Zawory hydrauliczne stosowane w hydraulice mobilnej
 6. Akumulatory hydrauliczne
 7. Ciecze robocze stosowane w hydrostatycznych układach mobilnych
 8. Elementy kondycjonujące ciecze robocze
 9. Połączenia urządzeń hydraulicznych
 10. Zbiorniki cieczy roboczych w technice mobilnej
 11. Elementy pomocnicze układów hydraulicznych
 12. Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych
 13. Czytanie i interpretacja prostych schematów układów hydrauliki mobilnej
 14. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych – budowa i sprawdzenia działania układów
 15. Wykorzystanie oprogramowania do przedstawienia funkcji elementów układu hydraulicznego
 16. Egzamin certyfikujący nabyte umiejętności

HM2: Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej

 1. Ogólna budowa mobilnych układów hydraulicznych
 2. Układy hydrostatyczne
 3. Sterowniki i regulatory nastawnych pomp i silników hydraulicznych w technice mobilnej – budowa i zasada działania
 4. Układy napędowe dedykowane hydraulicznym układom mobilnym – budowa i zasada działania
 5. Synchronizacja ruchu siłowników
 6. Zabezpieczenia odbiorników
 7. Systemy sterowania w układach mobilnych
 8. Badania elementów i układów hydraulicznych
 9. Podstawy obsługi, konserwacji i napraw elementów oraz urządzeń hydraulicznych 
 10. Czytanie i interpretacja schematów hydraulicznych
 11. Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych – budowa i sprawdzenia działania układów
 12. Wykorzystanie oprogramowania do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego
 13. Egzamin certyfikujący nabyte umiejętności