PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Technologia filtracji

Filtracja hydrauliczna HFDE

Filtry wysokociśnieniowe    (FDHB500)
Filtry średniociśnieniowe  (FDHB500)
Filtry powrotne do układów hydraulicznych (nazbiornikowe)  (FDHB500)
Filtry oleju do układów smarowania dla przemysłu   (FDHB500, FDHB398)
Zamienniki wkładów PARFIT® (http://www.parker.com/parfit)
Osprzęt zbiornikowy: poziomowskazy, filtry oddechowe, wskaźniki temperatury  (FDHB500)
Mierniki czystości oleju dla hydrauliki siłowej     (FDCB417)
Przenośne stacje do filtracji bocznikowej   (FDHB500)

Filtracja paliwowa dla pojazdów drogowych RFDE

Filtry-separatory wody z paliwa: puszkowe i turbinowe   (FDRB428, FDRB365PL)
Filtry powietrza do silników spalinowych RACOR®  (FDRB371, FDRB365PL)
Filtry odmy - do oczyszczania gazów ze skrzyni korbowej silnika  (FDRB365PL)

Urządzenia filtracyjne dla rynku morskiego RACOR®, VILLAGE MARINE®

Filtry-separatory do silników łodzi motorowych i statków  (FDRB521)
Urządzenia odsalania wody morskiej (odsalarki) (FDRB427)

Filtracja procesowa

Filtry sterylne gazów/powietrza   katalog
Filtry pary   katalog
Filtry cieczy  katalog
Filtry do przemysłu spożywczego    katalog
Filtry do przemysłu farmaceutycznego  katalog
Obudowy filtracyjne  katalog
Urządzenia do badania integralności filtrów    katalog

Uzdatnianie sprężonego powietrza DA

filtry sprężonego powietrza i gazów technicznych  
Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza 
Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza 
Osuszacze adsorpcyjne i filtry CNG  
Wytwornice powietrza oddechowego i medycznego 
Chłodnice końcowe sprężonego powietrza i gazów technicznych  
Dreny i separatory kondensatu  

Oczyszczanie CO2

Wytwornice gazów przemysłowych AL

wytwornice membranowe azotu   (17400 4420_00 EN 10/09)
wytwornice PSA azotu  (17400 4421_00 EN 09/09)
generatory do pompowania azotu w pojazdach      (K3.1284 2009)

Generatory gazów laboratoryjnych AL

Generatory wodoru 
Generatory azotu
Generatory 0 air - zerowego powietrza
Generatory czystego powietrza 

Chłodzenie wody technologicznej DC

Agregaty sprężarkowe wody lodowej  katalog
Chłodnie wentylatorowe    katalog