PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Ofera produktów - Technologia połączeń, elementy złączne

Elementy złączne do rur hydraulicznych precyzyjnych

Metalowe łączniki rurowe (4100-9/UK)
metalowe łączniki rurowe (stożek 24o): EO®, EO-2®, EO-2 FORM® (4100-9/UK)
złączki z czołowym uszczelnieniem gumowym: O-LOK® (4100-9/UK)
złączki z kielichem 37o (JIC): TRIPLE-LOK® (4100-9/UK)
końcówki do spawania (4100-9/UK)
łączniki rurowe obrotowe   (4100-9/UK)
adaptery   (4100-9/UK)
przyłącza pomiarowe     (4100-9/UK)
łączniki niestandardowe  (4100-9/UK)
Zawory: zwrotne, kulowe,  awaryjne,  odcinające,  odpowietrzające,  alternatywne (4100-9/UK)
Urządzenia diagnostyczno – pomiarowe    (4054-2)
Rury hydrauliczne precyzyjne   (4100-9/UK)
Uchwyty rurowe wg DIN 3015  (4100-9/UK)
System kołnierzowy 37O PARFLANGE® F37    (4162-1)
Maszyny i narzędzia do montażu instalacji rurowych  (4100-9/UK)

Węże i złącza hydrauliczne oraz przemysłowe

Węże hydrauliczne    (4400)
węże, które pokrywają pełny zakres ciśnień    (4400)
Złącza do węży hydraulicznych   (4400, 4400-1)
złącza jednoczęściowe do węży nieskórowanych PARKRIMP®  (4400, 4400-1)
złącza wielokrotnego użytku, wtykowe PUSH-LOK®   (4400, 4400-1)
złącza dwuczęściowe do węży skórowanych PARLOCK®    (4400, 4400-1)
złącza dla górnictwa SteckO®    (4400, 4400-1)
Węże przemysłowe: gumowe i tworzywowe    (4401)
Złącza i obejmy do węży przemysłowych   (4401.1)
Urządzenia do montażu przewodów   (BUL4480, 4400)
prasy hydrauliczne    (BUL4480, 4400)
maszyny do cięcia węży (BUL4480, 4400)
maszyny do skórowania (BUL4480, 4400)
urządzenia do testowania (BUL4480, 4400)
urządzenia do czyszczenia przewodów (BUL4480, 4400)
urządzenia do znakowania końcówek  (BUL4480, 4400)

Węże termoplastyczne

Węże termoplastyczne:    (4460)
węże hydrauliczne i pneumatyczne    (4460)
węże fluoropolimerowe (PTFE i FEP): chemiczne i wysokotemperaturowe     (4460)
węże do paliw alternatywnych (LPG i CNG)     (4460)
węże o małych średnicach wewnętrznych(2-4mm)    (4460)
węże do malowania i lakierowania       (4460)
węże do gazów     (4460)
złącza i akcesoria do węży (osłony, spirale, uchwyty)     (4460)
maszyny i urządzenia do montażu przewodów      (4460)
Węże i przewody na bardzo wysokie ciśnienia i aplikacji wodnych      (4462 GE)
węże i przewody do cięcia wodą      (4462 GE)
węże i przewody do czyszczenia kanalizacji      (4462 GE)
węże i przewody do czyszczenia rur       (4462 GE)
węże i przewody do zasilania wysokociśnieniowych urządzeń hydraulicznych    (4462 GE)
szybkozłącza i akcesoria      (4462 GE)
Węże termoplastyczne dla przemysłu naftowego i gazowego, wykonania morskie      (4465)

Złącza i szybkozłącza QCDE

Szybkozłącza niskociśnieniowe (Rectus)    (3800, 3800 MOB, 3800 IND)
Szybkozłącza średnio ciśnieniowe i wysoko ciśnieniowe (Tema, Parker)   (3800/HYD/UK)
Złącza i akcesoria: złącza dla rolnictwa, adaptery, łączniki, pistolety, zblocza (3800, 3800 MOB, 3800 IND)
Przyłącza do form wtryskowych    (3800 MOLD)
Złącza wg projektu klienta     (3800, 3800 MOB, 3800 IND)
Wielozłącza „Multi Line”     (3800 ML)
Złącza medyczne     (3800 MED)
Złącza obrotowe   (3800, 3800 MOB, 3800 IND)
Zawory zwrotne     (3800, 3800 MOB, 3800 IND)

Elementy złączne do aplikacji pneumatycznych FSCE

System dystrybucji powietrza TransAir®  (0524, 0093)
Złącza wtykowe pneumatyczne   (0524, 0093)
Adaptery pneumatyczne   (0524, 0093)
Rurki pneumatyczne  (0524, 0093)
Złącza funkcyjne    (0524, 0093)
Zawory kulowe  (0524, 0093)
Węże spiralne  (0524, 0093)
Zblocza    (0524, 0093)

Urządzenia pomiarowe

Przenośnie urządzenia pomiarowo diagnostyczne ServiceJunior®, Serviceman®, SerwiceJunior wireless®, The Parker Service Master Easy®, The Parker Service Master Plus® CAT/4054-2-UK
Pomiary, kontrola, sterowanie i automatyzacja  CAT/4083-2/UK