PARKER STORE®

To międzynarodowa sieć sprze­daży produktów i usług dla prze­mysłu związanych z technologią napędów i sterowań.

Oferta zawiera ponad milion produktów i ponad 50 usług, które wiążą się z takimi obszarami jak pro­je­kto­wa­nie, montaż, naprawy, dia­gno­styka, przeglądy oraz przy­go­to­wanie dokumentacji technicznej.

Armatura do instalacji automatyki i pomiarów

Złączki rurowe IPDE/IPD

Złączki zaciskowe A-LOK/CPI  4230/4233
Złączki i armatura wysokociśnieniowa MPI    4234
Złączki/kształtki rurowe   4260
Złączki rurowe spawane  4280
Armatura przyłączeniowa cylindrów (próbników) analitycznych   4514
Armatura i złączki teflonowe (PTFE/PFA)  4180-QRG (biul.)

Zawory odcinające IPDE/IPD

Zawory kulowe serii B  4121-B
Zawory kulowe serii MB   4121-MB
Zawory kulowe serii HB 4121-HB
Zawory kulowe serii SWB 4125-SWB
Kurki przelotowe serii PR   4126-PR
Napędy elektryczne i pneumatyczne do zaworów kulowych  4123

Zawory zwrotne, filtry, zawory bezpieczeństwa (upustowe) IPDE/IPD

Zawory zwrotne serii C    4130-C
Zawory zwrotne serii CO     4130-CO
Filtry prostoosiowe serii F    4130-F
Filtry kształtu T serii FT    4130-FT
Zawory bezpieczeństwa niskociśnieniowe serii RL4   4131-RL
Zawory bezpieczeństwa wysokociśnieniowe serii RH4    4131-RH
Zawory odpowietrzająco-spustowe serii BV&PG  4133-BP

Zawory pomiarowe IPD

Zawory pomiarowe serii N    4170-N
Zawory pomiarowe serii HR  4170-HR

Zawory iglicowe IPDE/IPD

Zawory iglicowe serii NP6    4110-NP
Zawory iglicowe serii V  H4110-V
Zawory iglicowe serii VQ    4110-VQ
Zawory iglicowe serii U   4110-U
Zawory iglicowe serii SN6   4110-SN
Zawory czopowe serii PV  4110-PV

Reduktory ciśnienia IPD

Zawory redukcyjne ciśnienia (gazów)  4511
Zawory redukcyjne ciśnienia wstecznego  4510

Podgrzewane reduktory ciśnienia IPD

Podgrzewane zawory redukcyjne ciśnienia   4512

Przepływomierze masowe do gazów

Masowe przepływomierze do gazów  FM-441
Rotametry   FM-1058
Regulatory przepływu  4513
Regulatory ciśnienia  FM-1057

Węże i szybkozłącza IPD; PARFLEX; ENERGY DIV

Węże PUSH-LOK 4281-B1 (biul.) 
Szybkozłącza    4220
Węże grzewcze do analityki  4200-M-2
Węże metalowe giętkie   4690-MH

Akcesoria IPD/IPDE

Narzędzia do przygotowania rur   4290
Cylindry do pobierania próbek  4160-SC
Złączki i zawory mosiężne niskociśnieniowe    3531-QRG (biul.)
Uchwyty do rur    4291

Zawory membranowe IPD

Zawory membranowe analityczne   4515